Hemoroid Neden Olur, Basur Nasıl Anlaşılır?

Hemoroid en sık görülen makat hastalıklarından birisidir. Halk arasında basur olarak da bilinir. Hemoroid ilk evrelerde kişilerde şikayete neden olmamasından dolayı dikkate alınmaz.

Ancak evreler ilerledikçe şiddetli ağrı gibi şikayetlere neden olarak kişilerin hayat kalitesini etkilemektedir. Yazımızda basur nedir, hemoroid neden olur, belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır gibi önemli başlıklara yer verdik.

basur hemoroid nedir neden olur

Kolorektal kanser taraması için 4 farklı sağlık kuruluşuna başvuran 976 hasta arasında hemoroid hastalığı bulguları araştırılmıştır. Araştırmada 976 hastadan 380 tanesinin yani yaklaşık olarak %40’ının hemoroid hastası olduğu tespit edilmiştir.

Hastaların %44 ünde hemoroidle alakalı herhangi bir şikâyet tespit edilmezken, %55’inde hemoroid şikayetleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere basur sorunu sıklıkla görülen bir sağlık sorunudur.

Hemoroid oranlarının tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda farklı farklı istatistikler elde edilebilir. Bunun nedenleri hastalığın çeşitli nedenlere göre değerlendirilebilmesi ve çoğu hastanın şikayetler başlamadan önce herhangi bir sağlı kuruluşuna başvurmamasıdır.

Hastalar genellikle hemoroid belirtilerini tespit etse bile utanma duygusundan dolayı şiddetli ağrı ve rahatsızlık duyana kadar doktora başvurmamaktadır. Bu durumda sorunun görülme sıklığının net bir şekilde tespit edilememesine neden olmaktadır.

Basur Nedir?

Hemoroid yapısal olarak varisle oldukça benzer bir hastalıktır. Her iki hastalıkta damarlarla ilişkilidir. Vücudumuzda her yerinde olduğu gibi anal bölgede yani makat içerisinde de damarlar bulunmaktadır. Basur hastalığı, bu damarların şişip genişlemesi ve makat dışına sarkmasıdır. Sarkan bu yapılara hemoroid pakesi ya da memeciği denmektedir.

Basur bu memeciklerin oluşum alanına göre iç ve dış basur olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. İç hemoroitte memeciklerin makattan sarkma durumuna göre 1 ile 4 arasında derecelendirilmektedir.

Dış Hemoroid Neden Olur, Nasıl Anlaşılır?

Makat çevresinde bulunan damarların genişleyerek pake oluşturması dış hemoroittir. Teşhis edilmesi oldukça kolaydır. Makat dışında oluşması nedeniyle şişlik dışında herhangi bir şikayete neden olmaz.

İç Hemoroid Neden Olur, Nasıl Anlaşılır?

Memecik oluşumları anal kanal içerisinde oluşuyorsa buna iç hemoroid denir. Memecikler anal kanal içerisinde oluşur. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte makat dışına sarkmaya başlar. Hastalık memeciklerin makattan sarkma durumuna göre 1 ile 4 arasında derecelendirilmektedir.

İç Hemoroid Evreleri

1.evre: Bu evrede memecikler anal kanal içerisinde oluşmaya başlar. Kişinin dışarıdan fark etmesi mümkün değildir. Bu aşamadaki hemoroidler ancak rektal muayene ile tespit edilebilir. 1 evre basurda yalnızca dışkılama sonrası damlama şeklinde kanama görülür.

2.evre: Bu aşamada oluşmuş olan memecikler dışkılama ile makat dışına çıkar ve sonra dışkılama bitince kendiliğinden normal haline döner. Bu aşamada da yalnızca kanama şikayeti görülür.

3.evre: Bu aşamada dışkılama ile birlikte makat dışına taşınan hemoroidler dışkılama sonrasında kendiliğinden normal konumuna dönmezler. Makat içerisine dönmeleri için elle içeri itilmeleri gerekir. Bu aşamada makat kasları tarafından sıkıştırılan memecikler ağrıya neden olabilir.

4.evre: Hastalığın son ve hasta açısından en zorlu aşamasıdır. Bu aşamada memecikler elle itilse bile normal haline dönmez. Memeciklerin sürekli olarak makat dışında durması şiddetli ağrı, kaşıntı ve rahatsızlığa neden olmaktadır.

Hemoroid Neden Olur?

Hemoroid oluşmasının en temel sebebi aşırı ıkınmadır. Aşırı ıkınılması damarların zorlanarak genişlemesine ve memecik oluşturmasına neden olur.

Aşırı ıkınmaya neden olan durumların basında kabızlık ve normal doğum gelmektedir. Basur oluşmasında en çok karşılaşılan durum kronik yani sürekli olarak kabızlık yaşanmasıdır. Ayrıca normal doğum, fazla kilolu olmak, genetik faktörler, yaşlılık gibi faktörlerde basur oluşma riskini arttırmaktadır.

Kabızlık

Kabızlık seyrek ve zorlu dışkılama olarak tanımlanmaktadır. Dışkılama esnasında zorlanılması ıkınmaya yani anal kanalda bulunan damarlara baskı uygulanmasına neden olmaktadır. Ikınma ile baskıya maruz kalan damarlar genişleyerek zaman içerisinde makattan dışarı doğru sarkmaktadır.

Basur hastalığın en temel nedeni aşırı ıkınma yani kabızlıktır. Hemoroid hastaları arasında yapılan bir çalışmada hastaların %95 inde kronik kabızlık sorunu olduğu tespit edilmiştir.

Gebelik ve Normal Doğum

Gebelik süresinde bebeğin anne karnında gelişmesi ile birlikte annenin vücudunda ki kan miktarı artar. Artan kan miktarı damarlara uygulanan baskının artmasına ve basur oluşumuna uygun zemin hazırlanmasına neden olur. Ayrıca normal doğum esnasında olan aşırı ıkınma da hemoroid oluşumunu tetiklemektedir.

Fazla Kilolu Olmak Ve Ağır Kaldırmak

Makat bölgesine uygulanan baskının artması hemoroid oluşması için uygun ortam hazırlamaktadır. Aşırı kilolu olma ve sürekli ağır kaldırmak baskıya neden olacağı için hemoroid oluşmasına neden olabilir.

Yaşlılık

Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudumuzda bulunan dokularda zayıflamaya başlar. Bu durumda hemoroid oluşması riskini arttırır. 20 yaşından önce hemoroid görülmesi oldukça nadir bir durumken 45-60 yaş arasında görülmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

Kadınlarda Basur Neden Olur?

Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere kıyasla önemsenmeyecek düzeyde daha azdır. Sebepler erkeklerdeki ile aynıdır. Kadınlarda farklı olarak doğum esnasında aşırı ıkınmak var olan basurların şişmesine ve dayanılmaz düzeylerde ağrı yapmasına neden olur. Geçici bir durum olsa da günlerce ciddi düzeyde ağrı olur ve doğum stresinin üstüne bindiği için hastayı yıpratır.

Kadınlarda biraz daha az görülmesinin sebebi makat kaslarının erkeklerde daha güçlü olması sebebiyle boşaltma işlemi için daha fazla ıkınması gerekmesidir.

Hemoroid Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir?

Dış hemoroid makat kenarında oluşan memecik sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir. İç hemoroid ise ilk aşamalarda rektal muayene ile sonraki aşamalarda ise doktorun yapacağı göz muayenesi ile tespit edilebilir.

İç hemoroid hastalarında ilk aşamalarda yalnızca kanama şikayeti görülür. Sonraki aşamalarda ise şişlik, kaşıntı, ağrı gibi şikayetler görülür.

Basur Kendiliğinden Geçer mi?

Temel sorun bağ dokusu yıpranması ve buna bağlı damar genişlemesi olduğu için kendiliğinden, ilaçlarla, sülük yapıştırmakla veya benzer uygulamalarla kendiliğinden düzelemez.

Hemoroid yapı olarak dişin çürümesine benzer, nasıl çürümüş diş dışarıdan uygulananlarla kendiliğinden düzelmezse hemoroid için de aynı şey geçerlidir.

Burada akla çevreden çeşitli uygulamalarla düzelen hastalar gelir. Bunun tek izahı teşhisin yanlış konulmasıdır, konu hakkında hiçbir tıbbi bilgisi olmayan hastanın kendisi, komşusu ya da eczacı hatta proktoloji birikimi yeterli olmayan genel cerrahi uzmanları oradaki her soruna hemoroid der oysa hemoroid denilen olguların neredeyse % 95 i % 100 ihtimalle kendiliğinden düzelen anal hematomdur.

Anal hematom aniden ortaya çıkan çok ağrılı şişliklerdir, deri altında pıhtı toplanması sebebiyle olur, pıhtı vücut tarafından emildiğinde hiçbir iz bırakmadan eski haline döner. Hasta da bu iyileşmeyi kullandığı ilaçlara veya benzer uygulamalara bağlar.

İletişim Bilgileri Arayın WhatsApp Instagram