Mikro Sinüsektomi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kıl dönmesi günümüze kadar birçok farklı şekilde tedavi edilmeye çalışılmıştır. Denenen yöntemler çağdaş ve klasik yöntemler olarak 2 gruba ayrılmıştır. Klasik yöntemlerde kesi miktarı fazla, iyileşmesi süreci uzun ve hasta konforu düşüktür.

Çağdaş yöntemler bu dezavantajların ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir. Çağdaş tekniklerde kesi miktarı klasik yöntemlere göre oldukça azdır. Bu sayede hasta konforu klasik ameliyatlara göre oldukça yüksektir.

Bu yazımızda kıl dönmesi için geliştirilen çağdaş tedavi teknikleri ele alınacaktır. Tedavilerin daha anlaşılır olması için öncesinde kıl dönmesi hastalığının ne olduğuna kısaca değinilecektir.

mikro sinüsektomi

Kıl Dönmesi Nedir? Neden Olur?

Kıl dönmesi vücuttan kopan saç, kıl ve tüylerin kuyruk sokumu bölgesinden deri altına geçerek orada birikmesi sonucunda oluşan hastalıktır. Kıllar cilt altında birikerek kıl yumağı yani sinüsü oluştururlar. Kılların cilt altına geçmesi kulağa garip gelebilir.

Ancak hijyene yeteri kadar dikkat edilmez ise kuyruk sokumu bölgesine düşen kıllar kalçaların neden olduğu sürtünmeye bağlı olarak cilt altına geçebilir.

Cilt altında biriken kıllar ağrı, şişlik, apse gibi çeşitli şikayetlere neden olabilir. Kıl dönmesi ve neden olduğu şikayetlerden kurtulmak için kıl yumağının kendisini çevreleyen kapsül ile birlikte çıkarılması ve kıl giriş deliklerinin kapatılması gerekmektedir. Bunun için geliştirilen çağdaş yöntemler yazımızın içerisinde detaylı olarak aktarılmıştır.

kıl dönmesi tedavisinde mikrosinüsektomi

Çağdaş Kıl Dönmesi Tedavileri

Mikro Sinüsetomi, Bascom ve Pit Picking çağdaş kıl dönmesi tedavileridir.

Pit Picking

Pit Picking tedavisi Türkçeye deliklerin alınması olarak çevrilebilir. Tedavide kıl giriş delikleri kesi ile ya da punç aleti yardımı ile genişletilir. Genişletilen deliklerden girilerek kıllar temizlenir.

Pit Picking yalnızca ilk aşamalarda olan kıl dönmesi sorunlarında uygulanabilmektedir. İlerleyen vakıalarda birbirinden uzak kıl giriş delikleri oluşabilir. Bu durumda deliklerden girilerek tedavi yapılması zorlaşır.Uzak mesafeli kıl giril delikleri olan vakıalarda pit picking tedavisinin uygulanması hem tedavi başarısını düşürür hem de tekrar riskini yükseltir.

Deliklerin büyüklüğüne göre tedavi sonrasında delikler 2 3 hafta içerisinde iyileşir. Tercihe göre delikler dikiş yardımı ile kapatılabilir. Ancak dikiş atılması apse oluşmasına ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bu nedenle delikler genellikle açık bırakılır.

Tedavinin avantajlı kısmı ameliyat gibi büyük çaplı bir uygulama olmamasıdır. Bu sayede hastalar tedavi sonrasında gündelik hayatına dönebilir. Tedavi sonrasında ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeyde hafif bir ağrı yaşanabilir. Ancak sinüs tam olarak çıkarılmadığı için sorunun tekrar etme riski yüksektir.

Bascom Ameliyatı

Çağdaş tekniklerden birisi de bascom ameliyatıdır. Hastane yatışına gerek kalmadan ayaktan tedavi olarak uygulanabilir. Uygulamanın temel mantığı en az kesi ile kıl yumağının yani sinüsün çıkarılmasıdır.

Çok ilerlemiş vakılar dışında bütün kıl dönmesi sorunlarında uygulanabilir. Kesi miktarı az olmasın sayesinde iyileşme süresi kısa ve tedavi sonrasında kalan iz miktarı azdır.

Hastane yatışına ihtiyaç duyulmadan uygulanabilmesi sayesinde hastalarda iş gücü kaybı yaşanmaz. Aynı gün sosyal hayatına dönebilirler.
Sinüs bütün olarak çıkarıldığı için sorunun tekrar etme riski yok denecek kadar azdır.

Mikro Sinüsektomi Ameliyatı

Kıl dönmesi tedavisi için geliştirilen en son teknik mikro sinüsektomi tekniğidir. Bascom ameliyatının geliştirilmiş hali olarak da tanımlanabilir.

Kıl giriş deliklerinin bulunduğu alanda 2*2 boyutunda küçük bir kesi açılarak kıllar kendisini saran kapsül ile birlikte çıkarılır. Kıllar kendisini saran kapsül ile birlikte çıkarıldığı için tekrar etme riski yok denecek kadar azdır.

Kesi az olması sayesinde ayaktan tedavi olarak yaklaşık 10 dakikada uygulanabilir. Tedavi sonrasında hasta 10-15 dakika dinlenip gündelik hayatına dönebilir. Bu sayede iş gücü kaybı yaşanmaz.

Hastane yatışı ve genel anestezi gerekmediği için ekonomik bir tedavidir. Ayrıca tedavi sonrasında pansuman ya da herhangi bir özel bakıma gerek duyulmaz. Bu sayede hem tedavi esnasında hem de tedavi sonrasında hasta konforu oldukça yüksektir.

Kıl Dönmesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kıl dönmesi makat bölgesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu nedenle makat bölgesi hastalıkları ile ilgilenen branşa gidilmesi gerekmektedir.

Makat hastalıkları genel cerrahi dalının bir alt dalı olan proktoloji alanına girmektedir. Çağdaş yöntemlerle tedavi olunmak isteniyorsa mutlaka genel cerrahinin proktoloji alanında uzmanlaşmış bir doktor tercih edilmelidir.

Genel cerrahi çok geniş bir alanı kapsadığı için her genel cerrah kıl dönmesi için geliştirilen çağdaş tedavi tekniklerini bilmeyebilir.

whatsapp WhatsApp Destek
telefon İletişim Bilgileri
Arayın Yazın