Kondilom Tedavisi Nasıl Yapılır? (Genital ve Makat Siğili)

idea tıp instagram

Bu yazımızda Kondilom tedavisi için uygulanan teknikler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak öncesinde tedavi olurken dikkat edilmesi gereken hususların aktarılması daha faydalı olacaktır. Kondilom tedavisi sabır ve dikkat gerektiren bir husustur. Bu nedenle tedavi olunmadan önce iyi bir araştırma yapılarak karar verilmelidir.

kondilom tedavisi

Kondilom Nasıl ve Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Kondilomun kesin olarak tedavi edilmesi için tedavi uygulamasının bütün siğilleri yok etmesi gerekmektedir. Günümüzde bu amaçla aktif olarak uygulanan 3 teknik bulunmaktadır. Bunlar; Krioterapi, Elektro koter ve Radyo frekans teknikleridir. Ayrıca %100 etkili olmasa da erken tespit edilen kondilomlarda bölgesel ürün kullanımı tercih edilebilir. Ancak başarı oranlarının düşük olduğu unutulmamalı, ilaçla tedaviye bel bağlanmamalıdır.

Krioterapi İle Genital Siğil Tedavisi

Krioterapi dondurma tedavisi olarak da anılan bir tedavi tekniğidir. Dermatoloji uzmanları tarafından ben ve siğil tedavisinde kullanılmaktadır. Amaç bene ve siğile sıvı azot uygulayarak protein değerinin değişmesini sağlayıp istenmeyen dokunun çürüyerek kopmasını sağlamaktır. Ancak ben tedavisinde istenmeyen sağlıklı doku kaybına neden olarak iz ve çukurluk bırakması riskinden dolayı tavsiye edilmemektedir.

Benlerde sağlıklı doku kaybına neden olduğu gibi siğil tedavisinde de kontrolsüz yanıklara neden olabilmektedir. Ayrıca makatın iç kısımlarına uygulanamadığı için tedavide yetersiz kalmaktadır. Makat içerişinde bulunan siğiller yok edilmedikçe yayılmaya devam eder ve sorun sürekli yineler. Bu da sorunun tam anlamıyla tedavi edilemediği anlamına gelir.

Bahsedilen dezavantajlar ve siğilleri tam olarak tedavi edememesinde dolayı tercih ve tavsiye edilen bir teknik değildir.

Elektrokoter ile Kondilom Tedavisi

Elektro koter cihazı ameliyatlarda cerrahlar tarafından sıklıkla kullanılan bir cihazdır. Yüksek ısısı sayesinde dokundurulduğu bölgede kanamasız bir şekilde yakma ve kesme işlemi yapılmasını sağlar. BU özelliği sayesinde doktorlar tarafından ameliyatlarda neşter mantığı ile sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca ben ve siğil tedavisinde de koter cihazına başvurulmaktadır.

Koter cihazı oldukça güçlü bir cihazdır. Bu nedenle dokundurulduğu alanda ne kadar doku tahribatı yapacağı her zaman net olarak kestirilemez. Bazı durumlarda sağlıklı dokularında tahrip olmasına neden olabilir. Sağlıklı dokuların zarar görmesi iz kalmasına ve çukurluk oluşmasına neden olabilir.

Özellikle ben ve siğillerin tedavisinde iz ve çukurluk kalması estetik açıdan istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle koter cihazı oldukça dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu tedavi tercih edilirken iz kalma riski de göz önünde bulundurulmalıdır.

Koter cihazının ben ve siğil tedavisinde ki dezavantajları göz önüne alınmış ve ciltte iz kalmasını neden olmayacak düzeyde etki eden Radyo frekans cihazı geliştirilmiştir. RF cihazının geliştirilmesi ile koter cihazı güncelliğini yitirmeye başlamıştır.

Radyo Frekans Cihazı İle Genital ve Makat Siğili Tedavisi

Radyo frekans cihazı radyo dalgalarını ısı enerjisine dönüştüren bir cihazdır. Etki mekanizması koter cihazı ile aynı olmasına karşı etki güçleri oldukça farklıdır. Koter cihazı yüksek güçlü bir cihazdır. Ancak radyo frekans cihazı yüksek güçlü olmasına karşın oldukça hassas bir şekilde ayarlanabilen bir cihazdır.

Bu sayede hassas bir şekilde ayarlanarak ciltten çok ince katmanlar halinde buharlaşma yapılabilir. Böylece sağlıklı doku kaybı riski en aza indirilmiş olur.

Radyo Frekansla Kondilom Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Siğillerin yerine göre hasta uygun konuma getirilir. Sonrasında siğillerin bulunduğu alan antiseptik sıvı ile silinerek temizlenir. Sonrasında bölgesel uyuşturma yapılır.

Bu sayede hasta tedavi sırasında herhangi bir acı hissetmez. Uyuşma sağlandıktan sonra siğiller radyo frekans cihazı ile teker teker yakılır. İşlemin uygulaması süresi siğillerin boyutuna ve yaygınlığına göre değişmektedir. Tüm siğiller yakıldıktan sonra bölge tekrar antiseptik sıvı ile temizlenerek tedavi tamamlanır.

Kondilom (Makat Siğili) Tedavisi İçin Hangi Doktora / Bölüme Gidilir?

Kondilom yani genital ya da makat siğili olarak da adlandırılan rahatsızlığın muayene ve tedavisi için proktoloji (makat hastalıkları) konusunda tecrübeli genel cerrahi uzmanlarını tercih edebilirsiniz. IDEATIP’ın tüm şubelerinde yeterli donanımlara sahip tecrübeli proktoloji uzmanları görev yapmakta olup bu rahatsızlığın tedavisinde ameliyatsız yöntemler tercih edilmektedir.

Kondilom Tedavisi Olurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Kondilom tedavisi yapılırken mutlaka bütün siğillerin temizlenmesi gerekmektedir. Aksi halde kalan siğiller hızla yayılma eğiliminden dolayı çok kısa sürede geniş alanlara yayılabilir. Bütün siğiller temizlenmeden sorunun tam anlamı ile tedavi edildiğinden bahsedilmez.

• Bütün siğiller temizlenmiş olsa bile vücutta pasif halde bulunan virüs aktif hale gelerek yeni siğiller oluşturabilir. Bu nedenle bütün siğiller temizlense bile tedavi sonrasında hasta doktor tarafında çağırılarak mutlaka kontrol edilmelidir. Tedavi olunacak merkez seçilirken tedavi sonrasında hastayı takip edecek yeni siğiller oluşup oluşmadığını tespit edip tedavi edecek bir merkez seçilmesi tavsiye edilmektedir.

• Tedavi için seçilecek doktorun makat hastalıkları uzmanı olması önerilmektedir. Kadınlar genellikle kadın doğum uzmanlarına başvurmayı tercih etmektedir. Ancak kadın doğum uzmanlarının uygulayacakları tedaviler yetersiz kalabilir. Bu nedenle genel cerrahi branşının alt dalı olan proktoloji yani makat hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktorun tercih edilmesi faydalı olacaktır.

• HPV kaynaklı kondilomların tedavisi için piyasada lokal olarak kullanılan birçok ürün satılmaktadır. Bu ürünler yalnızca erken tespit döneminde işe yaramaktadır. Ancak buna rağmen başarı oranları düşüktür. Çoğu zaman bu tür ürünler zaman kaybına neden olmaktadır. Tedavi etmediği gibi yayılmasına da olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bu tür çözümlere başvurmak yerine en erken dönmede doktora başvurulması önerilmektedir.

• Halk arasında kulaktan kulağa dolaşan siğillerin kimyasal madde veya bitkisel ürünlerle yakılması gibi uygulamalardan uzak durulmalıdır. Aksi halde ciddi boyutlu yanıklar ve kalıcı iz oluşabilir.

Kondilom Tedavisi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Tedavi sonrasında sorunun tekrar etme riski oldukça yüksektir. Bunun nedeni ise virüslerin vücutta kuluçkaya yatmasıdır. Tüm siğiller yok edilse bile virüs ortadan kaldırılamadığı için yeni siğiller ortaya çıkabilir.

Bu aşamada hastanın tedavi sonrasında yaklaşık 6 ay gibi bir süre belirli aralıklarla kontrole çağırarak yeni siğiller oluşup oluşmadığına bakılmalıdır. 6 ay sonra yeni oluşumlar tespit edilmesi ise tedavi sonlandırılmalıdır.

Kondilom Kremi Var mı, Tedavi Eder mi?

Kondilom kremleri iki gruptur
1- İmikimod içerenler (Aldara) iki etkisi vardır, birinci etkisi vücudun savunma mekanizmalarını uyarır (immüniteyi indükler) böylece savunma gücü artar, ikinci etkisi virüs öldürücü sitokinlerin miktarını arttırır.

Bu iki etkisi sayesinde radyo frekans ile yapılan tedavide başarı şansını arttırır. Genellikle tek başına yeterli olmaz bu sebeple diğer tedavilere destek amacıyla kullanılır. Aşırı tahriş edici etkisi sebebiyle anal bölge ve genital siğillerde kullanımı hastalar tarafından zor tolare edilir.

2- Kateşin içerenler (veregen ve veregreen adlarıyla satılmaktadır), yeşil çaydan elde edilen sinekateşin adlı maddeyi içerir. Sinekaşin vücudun savunma mekanizmalarını özellikle virüslere karşı sitokinler üzerinden savunmayı güçlendirir. Tek başına kullanımda başarı oranının yüksek olmaması beklenir ancak denenebilir, radyo frekans tedavisine destek amacıyla önerilir. % 15-20 oranlarda kullanılır, tahriş edici etkisi olmadığı için anal ve genital siğillerde güvenle kullanılabilir.

Her ikisinin de kullanımında en önemli sorun eğer bağırsağa ilerlemişse bu bölgeye krem uygulamak zor olacağından yetersiz kalacaktır.

Kondilom Tedavisi Sonrası Cinsel İlişki Olur mu?

Burada 3 sorun karşımıza çıkmaktadır, bu sorunlar;

1- Oluşan yaralar, gerek koter, gerek lazer ve gerekse en çabuk iyileşen radyo frekans sonrası tedavi yapılan her noktada açık yara oluşur. Açık yarada enfeksiyon kaçınılmazdır ancak ilişkiye girilerek bu enfeksiyonun şiddetlenmesine neden olunabilir. İşlem yapıldıktan 4-6 gün sonra yaralar kabuk bağlar sonraki dönemde kabuklar düşer ve pembe deri ortaya çıkar. Kabukların oluşup düşme süresi yani kabaca yaranın iyileşmesi kondilomun yaygınlığına göre 2-6 hafta sürebilir. Bu süre zarfında ilişkiye girilirse hem yara riske atılmış olur hem de açık yaralarda kanama olabilir, her ikisi de ciddi sorundur yani yara iyileşene kadar ilişkiye girilmemelidir.

2- Tedavide insan gözünün görebileceği kadar büyüklüğe ulaşmış lezyonlar yok edilir ama gözle ya da loopla görülemeyecek kadar küçük lezyonlar tedavi edilememiş olur ve bulaştırıcılığı devam eder. İşte bu sebeple yani ilişkiye girilen partnere bulaştırma ihtimali devam eder. Her ne kadar prezervatif ile korunmak mümkün gibi görünse de prezervatifin (kondom) olmadığı alanlara da bulaşabileceğinden yeterince güvenlik sağlamaz ve partnere bulaştırılabilir.

3- İlişkiye giren tedavi edilmiş kişi gözden kaçanlar sebebiyle yeni yerlere bulaştırabilir. Mesela anüs bölgesine tedavi yapılan kişi anal ilişkiye girerse tedavi edilememiş çok küçüklerden bağırsağa bulaştırabilir ve prezervatif bunu engellemez.

Kondilom Tedavisnden Ne Kadar Sonra İlişkiye Girilebilir?
Bunun için kesin süre vermek mümkün değildir çünkü siğillerin % 100 temizlendiğinden emin olunamaz. Burada şu mantık yürütülebilir; yapılan tedaviden sonra 4 ay boyunca hiç lezyon görülmezse temiz kabul edilir ve prezervatifle ilişkiye girilebilir. En doğru yaklaşım tedaviyi yapan doktorun bu konudaki önerisine uyulmasıdır.

Kaynak ve Referanslar
Genital Warts A Comprehensive Review : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390234/
Fleischer AB, Jr., et al. Condylomata acuminata (genital warts): patient demographics and treating physicians. Sex Transm Dis. 2001;28(11):643–647. : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11677386Google Scholar

whatsapp WhatsApp Destek
telefon İletişim Bilgileri